بایگانی‌های باغ های تاریخی اصفهان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : باغ های تاریخی اصفهان

اصفهان نصف جهان؛ شهری تاریخی در ایران زمین

اصفهان از گذشته های بسیار دور توانسته است لقب نصف جهان را به خود بگیرد و از این جهت در کل دنیا معروف شود به دلیل داشتن بیشتر از ۶ هزار اثر تاریخی که قدمت چند صد ساله و حتی 2 هزار ساله دارد این شهر به یکی از مناطق بکر طبیعی و تاریخی تبدیل شده است که با گرفتن لقب نصف جهان نظر خیلی ها را به خود جذب کرده است.

۱۶ اسفند ۱۴۰۱