بایگانی‌های اقامت ترکیه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اقامت ترکیه

 خرید ملک در استانبول

یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه خرید خانه است. خرید خانه در ترکیه باید همراه با استراتژی باشد و برای این منظور، می‌توانید از مشاورین و آشنایان به این حوزه استفاده کنید.

۱۴ آذر ۱۴۰۱