صورت زیبا بیار! | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 22486
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۱۶ | 302 بازدید |
علل گسترش جراحی زیبایی در ایران؛

صورت زیبا بیار!

برخی عمیقا باور دارند؛ «جراحی زیبایی بد نیست، اتفاقا چه خوب که آدم‌ها در قیدوبند ظاهرند و برای وجب‌به‌وجب صورتشان طرح و برنامه دارند، حداقل در این روزگار که غم، بی‌اجازه از در و دیوار می‌بارد.
صورت زیبا بیار!
|   گروه اجتماعی| 
برخی عمیقا باور دارند؛ «جراحی زیبایی بد نیست، اتفاقا چه خوب که آدم‌ها در قیدوبند ظاهرند و برای وجب‌به‌وجب صورتشان طرح و برنامه دارند، حداقل در این روزگار که غم، بی‌اجازه از در و دیوار می‌بارد، سرگرم شدن به امور ظاهری بد نیست، دستکم آدمی از مصیبت‌های بیرونی فارغ می‌شود، فقط باید از افراط در هر کاری پرهیز نمود.» شاید چنین نگرشی درست باشد و شاید هم نه اما موافق این طرز تفکر نیستم. تصـور اینکه چهره بـه عنـوان یك «عطیه طبیعـی» بـدون انعطـاف و تغییرناپذیر، كمرنگ شده و به عنوان یك «پـروژه ناتمـام» و نیز بخشی از هویت فردی در نظر گرفتـه شـود كـه افـراد بتوانند در شکل‌دهی به آن دخل و تصرف داشته باشند، برایم قابل هضم نیست. 
ظاهر انسان، محصولی ساخته دست بشر !
با ارتباط بخشـیدن بـین بـدن و آفـرینش هویت جدید و نیز برقراری روابط اجتمـاعی موفـق در پرتـو بـدن ایده آال، جراحـی زیبایی به قصد رفع نقایص جسمی و فیزیکی، همگام بـا مدرنیتـه پـا بـه عرصـه ظهور گذاشت و از طریق پذیرفته شدن این روند، از سوی اكثریت به یكی از شیوه‌های اجتمـاعی تبـدیل و زیبـا بـودن به عنوان یكی از دغدغه‌های روزمـره افـراد به ویژه زنـان نمـود یافت و «چهره طبیعی» جای خـود را بـه «چهره اجتمـاعی» داد و این چنین، ظاهر انسان مبدل به محصولی، ساخته دست بشری شد كه از الگوهای زیبایی روز و حاكم بـر جامعـه، تبعیت و پیروی می‌کرد. کشور ما نیز همانند سایر جوامع، بـا حركـت بـه سـمت و سوی مدرنیته، سیر شتابنده‌ای را به سمت فرهنگ مصرفی پیموده و با توجه به اهمیت بـدن در نحـوه شکل‌گیری، عملكـرد و ایجـاد روابـط اجتماعی انسان‌ها در زندگی روزمـره، این موجودیت فیزیكـی در كشور ما نیز بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته است. گر چه قبل از دوران مدرنیته نگاه انسان‌ها به زیبایی و ظاهر بر اساس معیارهای سنتی بود اما واقعیت امر این است که امروزه گرایش به زیبایی به مرحله‌ ظاهرپرستی و خودنمایی رسیده است. جوانان و نوجوانان به تبع گرایش‌ها و اقتضای سنی خود با صرف هزینه‌های گزاف و قبول عواقب جسمی، روانی و حتی جانی درصدد کسب سهم بیشتری از زیبایی هستند.
جراحی زیبایی در میان زنان بیشتر است یا مردان؟
جراحی زیبایی اکنون تبدیل به یک عامل فریبنده و وسیله‌ای برای تجمل‌گرایی افراد مختلف شده است و این امر مسبب، پایه‌ریزی انتظارات غیرواقعی در افراد و مخدوش شدن حقایق در مورد ماهیت واقعی آن گردیده است. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که زنان بیشترین نارضایتی از بدن را احساس می‌کنند و ازآنجایی‌که در مقایسه با مردان نسبت به وضعیت زیبایی و ظاهری خود و آنچه به چشم می‌آید دقت بیشتری دارند و حساسیت و توجه افزون‌تری نشان می‌دهند این توجه وافر آنان را وا‌می‌دارد تا رفتارهایی گاه افراطی را به منظور تطبیق ویژگی‌های بدن با الگوهای زیبایی چهره و اندام اتخاذ کنند که تبعات سوئی را به بار می‌آورد. این به‌واسطه فشارهای هنجاری و نگاه شی گونه به بدن زنان در جامعه سرمایه‌داری و فرهنگ مصرفی به خصوص به وسیله رسانه‌هاست. بدین ترتیب بدن و نگرانی نسبت به آن به یکی از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌های دختران و زنان بدل شده و تنها به آنان که دارای مشکل لاغری و یا چاقی‌اند، مربوط نمی‌شود زیرا آنچه دختران وزنان می‌شنوند و آنچه تماشا می‌کنند، به طور فزآینده‌ای تأکید بیشتر بر اهمیت ظاهر رانشان می‌دهد . پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیشترین انگیزه در تمایل زنان به این جراحی‌ها، کسب زیبایی به منزله عاملی برای ارتقاء اعتماد به نفس معرفی شده و این تمایل از طرف دیگر، تحت تأثیر الزام‌های خارجی است به طوری که در بین افراد مجرد، افراد با تحصیلات بالاتر، افراد دارای تصویر منفی از بدن خویش و افراد با اعتمادبه‌نفس پایین‌تر این تمایل بیشتر است و خانواده دوستان، فامیل، همسر، پزشکان، ماهواره و تلویزیون به ترتیب در برانگیختن این تمایل مؤثرند. 
طبقات تحصیل‌کرده و مرفه، بیشتر در پی زیبایی هستند
سال‌هاست جراحی زیبایی به پدیده‌ای آشنا در کشورمان تبدیل شده که به تدریج در طی زمان به وقوع پیوسته است. این پدیده به تمام اقشار جامعه سرایت کرده و همه‌گیر و بدل به یک عرف شده است. افزایش شمار افرادی که با دماغ‌های چسب خورده دیده می‌شوند نشان می‌دهد که این روند شتاب چشمگیر یافته است. اعمال جراحی زیبایی بینی بیشتر در سنین ۱۵تا۲۹سال انجام می‌شود و میان تحصیل‌کرده‌ها و افراد مرفه فراوان‌تر است. هر چند بر اساس مشاهدات میدانی، طبقات اجتماعی متوسط و پایین هم با وجود هزینه‌ بالای این قبیل اعمال، با تحت‌فشار قرار دادن خود و خانواده  در این زمینه اقدام می‌کنند. امروزه زیبایی برای زنان، نماینده  بسیاری از مسائل نظیر پایگاه اجتماعی و بازتولید مطلوبیت درآمد و هوش است. دختران در جامعه ما به زیبایی ظاهری بیشتر اهمیت می‌دهند و همین امر می‌تواند باعث پیامدهای سوء برای سلامت روانی و جسمانی آن‌ها شود. در گذشته کسانی که بینی‌شان را جراحی می‌کردند، علاوه بر اینکه تعدادشان محدود بود بینی‌شان عیب شاخصی نیز داشت، اما امروزه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث شده افراد زیادی فارغ از زشتی یا زیبایی تنها به این امید که تغییر کنند دست به چنین کاری بزنند. بسیاری از مراجعه‌کنندگان عمل زیبایی راه خود را گم کرده‌اند و از زندگی ناراضی هستند بنابراین نخستین تغییری که به ذهنشان می‌رسد این است که چهره شان را تغییر بدهند تا شاید در کار و زندگی‌شان تغییر و تحولی ایجاد شود، بسیاری از آنان اگر توان مالی‌شان هم اجازه ندهد باز هم به هر طریقی که شده این کار را انجام می‌دهند اما در کشورهای توسعه‌یافته که صاحبان این علم هستند تعداد کمتری از افراد رغبت برای انجام چنین عمل‌هایی دارند یا حداقل با وسواس بیشتری این کار را انجام می‌دهند. 
ایران، رتبه نخست جراحی زیبایی در جهان
این نگرش سبب شده ۸۰ تا ۸۵ درصد از جراحی‌های زیبایی تلاش برای زیباتر شدن و تنها ۲۰ درصد جنبه درمانی و ضروری داشته و بسیاری از آن‌ها غیرضروری و تشریفاتی  باشند. مطابق آمارها، «ایران در رتبه نخست جراحی زیبایی جهان ایستاده» اما این سخن در شرایطی از زبان رئیس سازمان نظام پزشکی رسانه‌ای می‌شود که بر اساس گزارش انجمن بین‌المللی جراحی پلاستیک (ISAPS) که در ژوئن ۲۰۱۷ منتشر شد، «کشورهای آمریکا، برزیل، ژاپن، ایتالیا و مکزیک در رتبه‌های اول تا پنجم عمل‌های جراحی زیبایی تهاجمی و کم تهاجمی در سال ۲۰۱۶ قرار داشته و ۴۱.۱ درصد
 این عمل‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و روسیه، هند، ترکیه، آلمان و فرانسه در رتبه‌های ششم تا دهم و ایران نیز در رتبه بیستم این جدول جای گرفته است.» از طرفی آماری مبنی بر اینکه، سالانه در حدود ۲۵ هزار جراحی زیبایی بینی در کشور انجام می‌شود، از سوی صاحب‌نظران ارائه شده اما نمی‌توان آن را دقیق و قطعی دانست. 
محبوب‌ترین عمل‌های زیبایی
مطابق پژوهش‌های سال ۲۰۱۶ پرطرفدارترین اعمال زیبایی، نخست مربوط به افزایش حجم و پروتز پستان است که با (۱۵٫۸ درصد کل جراحی‌های زیبایی در صدر ایستاده و سپس لیپوساکشن که ۱۴ درصدِ کل جراحی‌های زیبایی را از آن خود کرده و بعد از آن، جراحی پلک با ۱۲٫۹ درصد،  رینوپلاستی (جراحی بینی)  با۷٫۶ درصد و ابدومینوپلاستی با ۷٫۴ درصد کل جراحی‌های زیبایی قرار دارد و در ایران هم به گفته «عبدالجلیل کلانتر هرمزی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن جراحان پلاستیک، جراحی‌های فک و صورت، تزریق‌ها، جراحی‌های لیفت و لیپوساکشن، اصلی‌ترین جراحی‌های زیبایی در کشورمان به شمار می‌روند و بینی بیشترین میزان عمل‌های جراحی زیبایی را به خود اختصاص داده و سپس پلک (بلفاروپلاستی)، افزایش حجم  و پروتز پستان، لیپوساکشن، بوتاکس، تزریق فیلر و ژل در رتبه‌های بعدی جراحی‌های زیبایی تهاجمی و کم‌تهاجمی قرار دارند. سیدابوالحسن امامی، رئیس انجمن جراحان پلاستیک نیز در سال ۱۳۹۶ در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که تنها در تهران روزانه حدود ۳۰۰ عمل جراحی بینی و به عبارت دیگر ماهانه به‌طور متوسط ۲۰ هزار عمل جراحی بینی انجام می‌شود. حال‌آنکه مطابق بررسی‌های ما،  ۵۰ درصد مراجعان برای انجام جراحی بینی به‌طور واقعی نیازی به این عمل ندارند. شاید گروهی از این افراد پس از جراحی به رضایت موقت و کوتاه‌مدت دست پیدا کنند اما نقص این افراد تنها به زیبایی‌شان محدود نمی‌شود. اغلب آن‌ها در جنبه‌های دیگر زندگی‌شان هم کارایی و توانایی بالایی ندارند و از آنجا که تغییر ظاهر نمی‌تواند مهارت زندگی و توانایی‌های آن‌ها در دیگر جنبه‌ها را بیشتر کند، بعد از عمل هم به آرامش نمی‌رسند. 
کاهش سن متقاضیان عمل‌های جراحی به ۱۴ سال
سن متقاضیان عمل‌های جراحی به ۱۴ سال کاهش یافته و عمده متقاضیان امیدوارند با تغییر بینی و گونه و لب و دیگر اعضای بدن و درنهایت دست یافتن به «چهره‌ای مدل روز» بتوانند موقعیت‌های شغلی بهتری کسب کرده و با اعتمادبه‌نفس بیشتری، وارد مراودات روزمره شده و حتی موقعیت‌های بهتری برای ازدواج داشته باشند، از طرفی با انجام عمل‌های زیبایی، افراد می‌خواهند از سوی دوستان و خانواده، موردپذیرش و مقبولیت قرار گرفته و شـرایط اجتماعی بهتری را برای خود رقم بزنند. در برخی موارد، چشـم و هم‌چشمی، تمایـل به انجام عمـل زیبایی را افزایـش داده و بـه یـک نـوع پرسـتیژ و جایگاه اجتماعـی تبدیل شده است. به‌علاوه در بسـیاری از رسانه‌ها همواره تبلیغـات جراحی‌های زیبایی، به خصـوص جراحـی زیبایـی بینـی به چشـم می‌خورد کـه برخی را بـه انجـام این عمل‌ها ترغیب می‌کند. دهن‌بینی، تهییـج دیگران و نارسایی‌های شـخصیتی نیز می‌تواند بر تقاضای زیـاد آن دامن بزنـد. عامـل دیگـر برای این افزایـش می‌تواند نبود نظـارت وزارت بهداشـت بـر روی این حـوزه درمانی باشـد و ضعـف در نظارت باعـث داغ شـدن بـازار عمل‌های زیبایی شـده و این مسئله تا بدان جا ادامه یافته که سال ۹۷، بالغ بر ۱۵۰ دکترنما در تهران با راه‌اندازی کلینیک‌های لاکچری، جراحی زیبایی انجام داده و پای نسخه‌های دارویی‌شان مهر نظام پزشکی‌ زده‌اند و حتی گفته می‌شود، تعداد بالایی از جراحی‌های پلاستیک توسط ۷ هزار پزشک بدون مجوز انجام می‌شود! 
|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.