واردات همراه با برنامه مدون حمایت از دامداران - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 101837
  پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۶:۰۰ |
صفر شدن سود بازرگانی واردات دام و لزوم تقویت فروش دام داخلی بررسی شد؛

واردات همراه با برنامه مدون حمایت از دامداران

بررسی مصوبه جدید هیئت دولت درخصوص اصلاح سود بازرگانی انواع کالاها نشان می دهد سود بازرگانی انواع گوشت (ران، راسته و سردست) به صفر درصد کاهش یافته است. در مصوبه ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۳ هیئت دولت دولت سود بازرگانی انواع گوشت ۱۱ درصد در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳  این سود بازرگانی به صفر کاهش یافته است.
واردات همراه با برنامه مدون حمایت از دامداران

بررسی مصوبه جدید هیئت دولت درخصوص اصلاح سود بازرگانی انواع کالاها نشان می دهد سود بازرگانی انواع گوشت (ران، راسته و سردست) به صفر درصد کاهش یافته است. در مصوبه ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۳ هیئت دولت دولت سود بازرگانی انواع گوشت ۱۱ درصد در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳  این سود بازرگانی به صفر کاهش یافته است. سود بازرگانی گاو شیری، گاو گوشتی، گاو نر مولد، گوسفند مولد نژاد خالص نیز از دو درصد به صفر درصد کاهش یافته است. آگاهان و فعالان این عرصه صفر شدن سود بازرگانی واردات دام را امری‌ مطلوب ارزیابی می‌دارند که موجب تنظیم و کمک به بازار داخلی می‌گردد.
 همچنین این روند موجب تسریع و تسهیل واردات شده و به عقیده آن‌ها این شرایط موجب‌ تنظیم و پاسخ به تقاضای بازار داخلی می‌شود اما می‌بایست تقویت فروش دام داخلی را نیز به یاد داشت و شرایطی را فراهم ساخت که به موجب آن دامدار داخلی متضرر نشود چراکه مطابق با گزارشات شورای تامین‌کنندگان دام، وضعیت تولید داخلی مناسب است و چه بسا این میزان تولید، پاسخگوی نیاز داخل نیز خواهد بود. در این مسیر تنها ضرورت دارد تا حمایت‌ از دامداران افزایش یابد تا هزینه تولید برای‌شان کاهش پیدا کند. بی‌شک با کاهش هزینه تولید، امکان عرضه و فروش دام داخلی با قیمت پایین‌تر نیز میسر خواهد شد و توان رقابتی ایجاد خواهد شد. این امر می‌تواند معیشت دامداران را تقویت کند و چه بسا کشور را نسبت به واردات بی نیاز سازد. بی نیازی از واردات دام موجب‌ می‌شود تا تولید داخل بر مسیر توسعه روزافزون قرارگیرد و چرخه تولید دام داخلی با قدرت تر
 نسبت به ادوار گذشته، به حرکت در آید. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام و پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام:
واردات با هدف تنظیم بازار مطلوب است  اما باید تقویت فروش دام داخلی را اولویت بخشید

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح صفر شدن سود بازرگانی واردات دام و گوشت بر اساس مصوبه هیئت دولت پرداخت و در این باره اظهارکرد: به‌طورحتم به صفر رسیدن سود بازرگانی واردات دام موجب تسریع و تسهیل واردات برای دام‌های سبک و سنگین خواهد شد. این واردات برای مقاصد پرواری است و به منظور آن است که دام پروار گردد و تولید دام سنگین و سبک تحریک شود. وی افزود: اکنون وضعیت تولید داخل بسیار مناسب است. این وضعیت به سبب تولید قابل توجه به ویژه در‌بخش دام سبک است. خوشبختانه اکنون تولید داخل پاسخگوی نیازهای جامعه است. بی‌شک روند تولید امری دشوار و توامان با زحمت بسیار می‌باشد؛ در سال گذشته شاهد بودیم که دام‌های عرضه شده، لاغر و نحیف بودند اما‌ به موجب تقویت تولید داخل، در سال جاری تمامی دام‌ها پروار و سنگین می‌باشند. پوریان تصریح کرد: در عید قربان که مهم‌ترین پیک مصرف دام است شاهد می‌باشیم که تنها تهران به عنوان یک بازار عمده و شاخص درنظرگرفته می‌شود و به سایر مسائل مهم توجه نمی‌گردد. بی‌شک خریدار دام، مردم هسستند و می‌بایست میزان قدرت خرید مردم مشخص گردد. در این روند نباید تولیدکننده و مردم متضرر شوند و شرایط می‌بایست برای هر دوطرف قابل قبول باشد.  رئیس شورای تامین‌کنندگان دام همچنین خاطرنشان کرد: باید از تعریف قیمت‌های سرسام آور برای دام داخل پرهیز کرد تا تمایل خریدار از بین نرود. اکنون شرایط دام سبک در داخل کشور مناسب و عرضه نیز گسترده می‌باشد. به منظور تنظیم بازار نیز میزان گوشت قابل توجهی وارد شده است. درشرایط کنونی قیمت گوشت منجمد زیر ۳۰۰ هزارتومان و قیمت گوشت گرم نیز حدود ۳۷۰ هزارتومان می‌باشد. درچنین شرایطی ضرورت دارد تا برای دام سبک نیز ایجاد بازار کرد. در این وضعیت افزایش قیمت مانع از ایجاد فرصت برای دامدار می‌گردد و تقاضا برای دام سبک داخلی را کاهش می‌دهد. او متذکر شد: قیمت دام داخلی در پیک پرمصرف می‌بایست پایین تر باشد تا مردم توان خرید داشته باشند و میزان تولید داخلی، صرف نیاز بازار شود. وی یادآور شد: اکنون دامداران داخلی، دام بسیاری دارند و گوشت نیز با قیمت بالا عرضه می‌گردد. این درحالی است که قیمت نهایی دامدار مشخص است و تولید نیز برای او زحمت بسیاری دارد. پوریان گفت: تسریع و تسهیل واردات دام زنده امری‌ نامطلوب نیست و موجب تنظیم بازار خواهد شد اما این امر مادامی توجیه پذیر خواهد بود که دامدار داخلی امکان مانور داشته باشد و قادر به فروش آزاد باشد. وی با اشاره به ممنوعیت صادرات دام عنوان کرد: صادرات دام زنده ممنوع است و فروش بازار داخلی نیز شرایط مناسبی ندارد. چنین شرایطی موجب ضرر دامدار می‌گردد. باید به ارقام بالای فروش دست یابم و مانع از قیمت بالای دام داخلی شویم. او اضافه کرد: دام وار‌داتی قیمت مناسب تری در مقایسه با دام داخلی دارد و این روند موجب تنظیم بازار می‌گردد اما نباید تنها به این وضعیت بسنده کرد و می‌بایست فروش دام‌های تولید داخل را تقویت کرد. پوریان گفت: نشست‌های مختلفی در اتاق بازرگانی به همراه دامداران برگزار شد. در جریان این نشست‌ها قیمت مناسبی برای دام‌های داخلی تعریف گشت که می‌بایست اعمال شود. بی‌شک مخالف واردات نیستیم و واردات امری مناسب برای تنظیم بازار می باشد. مطلوب این است که توامان با این روند شرایط دامداران تقویت گردد و رشد بیشتر تولید محقق شود.وی اظهارکرد: تقویت تولید داخلی تنها به معنای افزایش تولید نیست بلکه باید شرایط فروش آن را نیز مهیا ساخت چراکه دام شرایط متفاوتی دارد و چنانچه از دوره مشخص خود عبورکند، کیفیت خود را از دست خواهد داد. 
پوریان در‌ پایان این گفت‌وگو بیان کرد: واردات دام توامان با برنامه ریزی درست قابل قبول است. واردات باید با درنظرگیری موضوعات مختلف از جمله عدم ضرر دامداران داخلی باشد. واردات باید با هدف تنظیم و کمک به بازار صورت گیرد و به جهت پروار باشد.

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس:
به صفررسیدن سودبازرگانی واردات دام اثرات قیمتی مثبت در بازار خواهد داشت

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: سودبازرگانی شامل بخشی از هزینه‌های‌ حقوق ورودی گمرکی می‌شود که واردکننده کالا به داخل کشور می‌بایست آن را پرداخت کند. به طورمعمول این میزان از سوی هیئت وزیران به صورت سالانه تصویب می‌گردد. تصویب این میزان براساس شرایط هرکالا، وضعیت داخل، قیمت بازار داخلی و میزان نیاز است و می‌بایست از سوی واردکنندگان به صورت ریالی پرداخت گردد. وی افزود: واردات دام بر قیمت گذاری اثرگذار است چراکه محصولی همچون گوشت همواره در داخل کشور دچار چالش‌های قیمتی است و به طورکل با افزایش قیمت مواجه می‌گردد. هزینه‌های کمرگی و سایر هزینه‌ها نیز براین روند اثرگذار است و معضلاتی را شکل می‌دهد. فلسفی در تشریح به صفر رسیدن سود بازرگانی برای واردات دام تصریح کرد: به صفررساندن سود بازرگانی موجب تشویق واردکنندگان نسبت به واردات دام می‌شود و قیمت نهایی محصول را تنظیم می‌سازد و کاهشی می‌دارد. به موجب چنین ‌رویکردی است که در مورخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳، هیئت دولت سود بازرگانی واردات دام را به صفررسانده است و این موضوع را ابلاغ کرده است. بی‌شک به موجب این روند قیمت‌ گوشت در بازار بیش از پیش تعدیل خواهد شد. ضمن اینکه واردات دام زنده در گذشته متوقف شده بود. نماینده مردم تهران در‌مجلس دوازدهم با اشاره به جمعیت دامی کشور همچنین خاطرنشان کرد: جمعیت دامی کشور رو به کاهش است و چنین روندی موجب صدور مجوز واردات دام زنده شده است. پیش‌تر سود بازرگانی این روند ۱۱ درصد بود که اینک به صفر درصد رسیده است. او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: در شرایط فعلی، به صفر رسیدن سودبازرگانی موجب تاثیرات قیمتی خواهد شد. به طورکل ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تن نیاز گوشت قرمز به منظور تنظیم بازار کشور است. در داخل کشور امکان تولید حدود یک میلیون تن است اما به موجب کنترل قیمت‌ها و مشکلات کاهش عرضه در برخی فصول سال وار‌دات از مرزهای شرقی و پاکستان صورت می‌گیرد. بنا برشواهد، کشتارگاه‌های سیستان و بلوچستان نیز فعال شده است؛ براین اساس دام زنده که از شرق وارد می‌شود، پس از طی شدن دوران قرنطینه در استان سیستان و بلوچستان کشتار می‌شود و سپس عرضه می‌گردد. علی‌رغم مزایای این روند اما باید اظهار داشت که واردات تحت هرشرایطی‌ جزو سیاست‌های آزاردهنده بخش کشاورزی است و امیدواریم که بخش کشاورزی خود‌ را با نیاز جامعه تطبیق دهد تا خلاء‌هایی که طی چندسال گذشته ایجاد شده، برطرف گردد و واردات گوشت منجمد قرمز کاهش یابد و به حداقل ممکن برسد.

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.