ميزان همکاري دولت با شوراي چهارم و پنجم شهر تهران - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 1029
  پرینتخانه » سیاسی تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۳ |
در گفتوگوي رسالت با اعضاي شوراي شهر تهران بررسي شد

ميزان همکاري دولت با شوراي چهارم و پنجم شهر تهران

مهدي چمران، رئيس دوره هاي قبلي شوراي شهر در اين خصوص در گفتوگو با رسالت گفت: اميد ما اين بود شوراي شهري که با اکثريت اصلاح طلبان شکل مي گيرد و هم طيف و هم جناح با دولت هستند حداقل مانند زمان گذشته چنين مشکلاتي نداشته نباشد.
ميزان همکاري دولت با شوراي چهارم و پنجم شهر تهران

محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران گفته است: براساس قانون بايد يک سوم از يارانه بليت مترو را دولت بپردازد که در حال حاضر چنين چيزي وجود ندارد.
اين مطلب سوال هايي را به وجود آورد که چرا شوراي شهري که هم سو و هم طيف دولت است باز هم مانند دوره گذشته که اين طور نبود چنين مشکلاتي با دولت دارد؟
براي رسيدن به پاسخ، با رئيس سابق شوراي شهر و يکي از اعضاي کنوني گفتوگو کرديم؛ اما با توجه به اين که دوره چهارم و پنجم شوراي شهر از دو طيف کاملا متفاوت هستند نظرات متفاوتي مطرح شد.
مهدي چمران، رئيس دوره هاي قبلي شوراي شهر در اين خصوص در گفتوگو با رسالت گفت: اميد ما اين بود شوراي شهري که با اکثريت اصلاح طلبان شکل مي گيرد و هم طيف و هم جناح با دولت هستند حداقل مانند زمان گذشته چنين مشکلاتي نداشته نباشد.
وي با اشاره به صحبت هاي محسن هاشمي با بيان اينکه چنين گفته اي يعني اين دوره حتي از دوره قبل هم بدتر شده است، ادامه داد: دولت بايد يک سوم نرخ بليت حمل و نقل مترو و اتوبوس را بدهد و مردم و شهرداري هم هر کدام يک سوم مبلغ را بپردازند؛ دولت در دوره قبلي شوراي شهر هم اين مبلغ را کمتر پرداخت مي کرد، اما گويا اکنون اعضاي شوراي شهر ميگويند دولت اين مبلغ را اصلا پرداخت نمي کند و اين يعني اين دوره حتي از دوره قبل هم بدتر شده است.
رئيس سابق شوراي شهر با اشاره به اين که ما فکر مي کرديم زماني که دولت و شهرداري هم جناح مي شوند بيشتر يکديگر را حمايت مي کنند، افزود: شايد دليلش اين باشد که دولت مي بيند اعتبارات بودجه اش کم است و شهرداري و زندگي مردم در درجه دوم اهميت قرار مي دهد و يارانه بليت را نه تنها براي اتوبوس بلکه براي مترو هم نمي پردازد.
چمران با بيان اينکه دولت حتي فاينانسهايي که براي توسعه مترو لازم است را هم باز نکرده، خاطرنشان کرد: دولت نه تنها يک سوم لازم براي بليت را نميپردازند بلکه مقداري را هم که مجلس تصويب کرده کامل پرداخت نکردند و همينطور باقي مانده است، از طرف ديگر نه تنها اين مبالغ را پرداخت نکردهاند بلکه فاينانسهايي که براي توليد مترو لازم است را هم باز نکردند، يعني بايد براي مترو حداقل هزار واگن بخرند؛ ما که برآوردمان ۲۰۰۰ دستگاه بود به علاوه اين که تهران حدود دوهزار دستگاه اتوبوس هم نياز دارد.
وي گفت: تقريبا از سال ۹۰ تا به حال به تهران اتوبوسي داده نشده و اين اتوبوسهايي که داده شده است شهرداري خودش خريداري کرده است، درحالي که بايد ۸۲/۵ درصد مبلغ خريد اتوبوس ها را دولت بپردازد که نپرداخته است و در حقيقت دولت اتوبوسي نخريده است. مردم از لحاظ حمل و نقل عمومي، اتوبوس و مترو، در فشار هستند و ما اين فشار را مي بينيم.
مهدي چمران با تاکيد بر اين که مسائل شورا و شهرداري فقط با سخنراني يا گلايه روزنامه اي حل نمي شود، ادامه داد: براي اين که مشکلات اين چنين براي تامين بودجه و عمل به وظايف به وجود نيايد، نظارت بايستي هم از طرف مجلس صورت بگيرد و هم حسابرس ها نظارت کامل را انجام دهند. موضوعي که مهم است، اين است که مسائل شورا و شهرداري فقط با سخنراني يا گلايه روزنامه اي حل نمي شود. ما اين تجربه را داريم.
رئيس اسبق شوراي شهر با اشاره به اين که در دوره قبلي با وجود تفاوت ديدگاهي بين دولت و شهرداري در هر صورت بودجه لازم را مي گرفتيم گفت: يادم است که آن زمان هم روزنامه همشهري مدام مي نوشت يک ريال بودجه به ما ندادهاند و ما مي گفتيم براي چه مي نويسيد و چه فايده اي دارد دولت مي خواند و هيچ چيز نمي گويد، بايد در مسير مشکلات حرکت کرد در دوره گذشته ما مي نشستيم و بحث مي کرديم و منطقي به نتيجه
مي رسيديم و ارقامي را که مي گرفتيم بيش از آن چيزي بود که اکنون گرفته مي شود، يعني با اين که شرايط دوره قبلي مانند اين دوره نبود و تفاوت ديدگاه و جناح وجود داشت اما در هر صورت بودجه لازم را مي گرفتيم.
همچنين در گفتوگويي که با حسن خليل آبادي، عضو کنوني شوراي شهر تهران در اين مورد داشتيم وي ضمن تاکيد بر اين که موضوع پرداخت يک سوم نرخ بليت مترو از سوي دولت در حال مذاکره است، گفت: موضوع پرداخت يک سوم نرخ بليت مترو از سوي دولت، در حال مذاکره است که پرداخت شود و مشکل خاصي وجود ندارد و بدهي هاي دولت در حال پيگيري است که از طرق مختلف به شهرداري بپرازد.
وي اما در پاسخ به اين که چرا با وجود ديدگاه يکسان دولت و شوراي شهر بازهم چنين مشکلاتي به وجود مي آيد، با بيان اين که مشکلات به سلايق سياسي دولت و شورا مربوط نيست، افزود: اصولا پارلمان هاي شهري با دولت ها چالش هايي دارند و قوانين در بعضي مواقع مبهم تصويب مي شودو به طور مثال قانوني براي تهران تصويب نمي شود براي شهرستان ها تصويب مي شود يا بالعکس و اين مسائل موجب اختلاف مي شود، و به سلايق سياسي دولت و شورا مربوط نيست.
خليل آبادي در ادامه با تاکيد بر اين که اما اگر هم اختلاف از ديگاه سياسي بين دولت و پارلمان ها وجود داشته باشند اين مشکلات تشديد ميشود، گفت: اين نهادها همواره به طور ذاتي با يکديگر چالشهايي دارند، اگر هم اختلافي از ديگاه سياسي داشته باشند اين مشکلات تشديد مي شود، دولت ها که جنبه حاکميتي دارند و شوراها جنبه پارلمان هاي محلي و در تعارض منافعي که بين اين سيستم ها به وجود مي آيد اين چالش ها طبيعي است.
اما اين عضو شوراي شهر با بيان اينکه گرايش همسو با دولت در فعاليت شورا بي تاثير نيست، تاکيد کرد: به هرحال گرايش همسو با دولت در فعاليت شورا بيتاثير نيست؛ اما اگر ما همه حول محور قانون و منافع مردم، فارغ از اين که شورا و شهرداري از چه جرياني باشند کار کنيم اين نهادها بايد با يکديگر همگرايي داشته باشند.
حسن خليل آبادي در ادامه پاسخ به اين سوال، ضمن بيان اين که مسائل سياسي معمولا در انتخابات ورود و ظهور دارد افزود: مسائل سياسي معمولا در انتخابات ورود و ظهور دارد در فعاليت هاي دستگاه ها نبايد تاثير گذار باشد، اگر چنين باشد منافع مردم از بين مي رود، لذا اميد است تمام دولت ها همواره همين روند را دنبال کنند، به خصوص در تهران که پايتخت کشور است و بسياري از هزينه هاي دولت را در اين زمينه شهرداري پرداخت مي کند.
وي در پايان با بيان اينکه با توجه به موضوع فوق توقعمان از دولت اين است که به تهران توجه ويژه اي داشته باشد، ابراز داشت: شهرداري کمک اساسي به دولت در نگهداري دولت مي کند که دولت هم بايد اين موضوع مدنظرش باشد، تاکنون اما چالشي بين دولت و شهرداري و حوزه هايي که در اين بين بايد به يکديگر کمک کنند وجود نداشته اما توقع ما اين است که باتوجه به اين که هزينه نگهداري پايتخت بيشتر از شهرهاي ديگر است بايد توجه ويژه اي هم به تهران بکند.
در اين گفتوگو اما مشخص شد که طيف و جناح سياسي شايد تاثير گذار باشد، اما در اين دوره اينطور نبوده و همکاري هاي دولت با شوراي پنجم شهر چنان فرقي با دوره قبلي که هم جناح نبودند نکرده است.

نویسنده : حانيه مسجودي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.