عدم مذاکره، راه نفوذ دشمن را می‌بندد - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 12081
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۲۰ |
شرحی بر حدیث ولایت

عدم مذاکره، راه نفوذ دشمن را می‌بندد

جمهوري اسلامي راه ورودِ دوباره آمريکا به کشور را و نفوذ دوباره آمريکا در ارکان کشور را بسته. اين منع از مذاکره که گفته مي‌شود «مذاکره نکنيم، مذاکره نکنيم»، يکي از موارد و ابزارهاي همين جلوگيري و بستن راه ورود آمريکا است.
عدم مذاکره، راه نفوذ دشمن را می‌بندد

|حميدرضا ترقي|
جمهوري اسلامي راه ورودِ دوباره آمريکا به کشور را و نفوذ دوباره آمريکا در ارکان کشور را بسته. اين منع از مذاکره که گفته مي‌شود «مذاکره نکنيم، مذاکره نکنيم»، يکي از موارد و ابزارهاي همين جلوگيري و بستن راه ورود آمريکا است. مقام معظم رهبري.۱۲ /۸/۹۸

چگونه نفوذ ازراه مذاکره رخ داد
سد کردن راه نفوذ سياسي و تسلط آمريکا بر ايران از طريق عدم مذاکره با شيطان بزرگ، سياستي منطبق بر مباني مستحکم ديني و عقلاني است که گفتمان مقاومت را به عنوان گفتمان ايستادگي برابر مستکبرين و ظالمان و غلبه بر راهبرد تحريم و فشار حداکثري معرفي و اراده پولادين و اقتدار و عزتمندي نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت شريف ايران را برابر خوي استعماري و ديکتاتوري آمريکا به نمايش مي‌گذارد.
تعبير قرآني «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ» ناظر به مسئله نفوذ گام به گام شيطان است. (الميزان جلد ۸ صفحه ۲۴)؛ «خطوه»در اصطلاح عرب، به جاي پاي باقي مانده در برف يا شنزار اشاره دارد و در صورتي که فرد به آن <جاي پا> «اعتماد» کند و در جاي آن قدم بگذارد پاي او در برف يا شنزار فرو رفته و متوقف مي‌شود. خطوه از روش‌هاي فريب شيطان است که مرحوم علامه طباطبايي آن را به «نفوذ گام به گام شيطان» تفسير نموده است. هر چند بر اساس آيه شريفه «قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَکْراً»، مکر شيطان در پازل مکر الهي است اما يکي از پيچيده ترين انواع «مکر» شيطان، «خطوه» و «نفوذ تدريجي، مرحله اي و گام به گام» است.
نفوذ در ادبيات «پسابرجام»يک واژه بديع، متفاوت، پيچيده، و از جهتي «جديدالصدور» در فضاي سياسي، فرهنگي کشور است که رهبرمعظم انقلاب با توليد ادبيات نظري نو، به چارچوب مفهومي جديد براي آن مي انديشند؛ اين نفوذ شامل ۴ قسم است:
۱ – نفوذ از طريق، مسير، مجرا، معبر و ممشاي برجام
۲- متون سه گانه «توافق وين»
۳-«قطعنامه ۴۴۲۱ »و
۴-نقشه راهMap Road آژانس انرژِي اتمي و ايران.
در برابر اين قسم از اقسام نفوذ بايد به استراتژي «خوانش نقادانه متن برجام»جهت بررسي دقيق اشکالات متون سه گانه فوق که مکررا توسط رهبر انقلاب تأکيد شده است توجه نمود. مثل تأکيد رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئيس جمهور و خطبه هاي نماز عيد فطر مصاديق نفوذ از طريق متن برجام شامل موارد زير است :
الف)-نفوذ استراتژيک (کشف نقشه آتي علمي کشور)
ب)- نفوذ صنعتي (کشف ابعاد پيشرفت صنعتي کشوراز طريق کنترل اقلام دوگانه که شامل ۲۳۳ قلم از اصيل ترين نيازهاي صنعت کشور است و در دست گرفتن نبض صنعت با مديريت اقلام صنعتي، طبعا کنترل اقلام دوگانه مهندسي، کشور را قفل مي‌کند)
ج)- نفوذ مطالعاتي ؛با تعبيه حفره هاي امنيتي متعدد در متن برجام
د)-نفوذ نظامي ؛به بهانه راستي آزمایي آژانس در موضوع PMD و بازديد از مراکز حساس نظامي کشور
هـ)-نفوذ دفاعي ؛با از بين بردن ساختارها و زيرساختارهاي بازدارندگي دفاعي کشور در قطعنامه ۴۴۲۱
و)-نفوذ اقتصادي ؛با حفظ قوانين و زيرساخت‌هاي تحريم‌ها در متن برجام، ورود گروه‌هاي مختلف اقتصادي با هدف افزايش واردات و وابستگي اقتصادي
ز)-نفوذ امنيتي ؛ از طريق کاهش حساسيت‌هاي امنيتي و عادي سازي دسترسي به مراکز حساس نظام
ح)-نفوذ ژئوپلتيک ؛متن توافق هسته اي جزئي از چارچوب ژئوپلتيک آمريکا در منطقه و بخشي از طراحي منطقه اي غرب است، مقابله با بيداري اسلامي و جريان مقاومت، تسلط بر کشورهاي در حال مبارزه در منطقه و حتي کشورهاي ضد استکباري آمريکاي لاتين بخشي از اين طراحي است
ط)- نفوذ محاسباتي ؛از طريق اختلال در دستگاه محاسباتي که هضم شدن در نظام بين الملل را براي حل مشکل آب پيشنهاد مي‌دهد و به گران‌فروشي توافق بد منجر مي‌شود
ي)-نفوذ اجتماعي ؛از طريق نمايش وجهه آمريکا به عنوان يک کشور صلح طلب و تأمين کننده رفاه
ک)- نفوذ گفتماني ؛تخطئه شعار مرگ بر آمريکا، به حاشيه راندن استراتژي اقتصاد مقاومتي و نگاه به درون
نفوذ به عنوان تبعات و نتايج برجام
صرف نظر از خود برجام تبعات و نتايج برجام نيز در عرصه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مطالعاتي آثار نفوذي داشته که اگرچه مسئله نفوذ اعم از برجام است ولي بايد به مسئله اخص يعني «برجام» به مثابه هسته اصلي نفوذ توجه کرد.
با توجه به آنکه نفوذ در ادبيات فضاي متأخر کشور، معناي گسترده تر و موسع تر از معاني امنيتي و مطالعاتي سابق دارد بايد چهار پروژه زير در پروسه و زنجيره
الف)-فهم عميق معاني نفوذ
ب)-کشف دقيق مصاديق آن
ج)- استنباط صحيح غايات دشمن در اين مرحله از تاريخ انقلاب اسلامي به درستي طي شود تا نقشه جامعي از:
۱ -بسترها و زمينه هاي نفوذ، ۲ -علل و عوامل نفوذ، ۳- اهميت و غايات نفوذ، ۴ -ابزارهاي نفوذ و
۵ -موانع حرکت دشمن در پروژه نفوذ داشته باشيم.
پروژه اول: (مفهوم شناسي) نفوذ از طريق برجام و مسائل پسابرجام
پروژه دوم: (روش شناسي) نفوذ
پروژه سوم: (معرفت شناسي)نفوذ و کشف بايدها و نبايدهاي جبهه خودي در برابر جبهه معارض
پروژه چهارم: (فراگيرسازي) پروژه نفوذ.
ساحا ت نفوذ و عرصه هاي مانور دشمن
عرصه مانور دشمن حداقل در پنج عرصه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مطالعاتي – امنيتي قابل تقسيم است.
که فصل مشترک ؛قدر متقن و فصل مقوم وجه مميزه هر ساحت و عرصه بايد شناسايي و براي آن تدبير شود اجمالا بايد دانست: الف)- نفوذ اقتصادي با ابزار ظاهري تجارت و بازرگاني و ورود کالاهاي آمريکايي و باز شدن پاي شرکت‌هاي آمريکايي با هدف تشديد وابستگي اقتصادي کشور به شريان جهاني اقتصاد و هضم شدن در اقتصاد کاپيتاليستي طراحي شده است.

مثال‌هاي ديگر شامل موارد زير است:
* اشراف به زنجيره تأمين قطعات صنعتي جهت اعمال تحريم‌هاي جديد در صنعت
* تسلط به مديريت اقتصادي با به‌کارگيري اهرم تحريم پس از بررسي ميزان حساسيت ايران در هر موضوع تحريم
* به حاشيه راندن راهبرد کلان اقتصاد مقاومتي
ب)- نفوذ سياسي از طريق عادي سازي و قبح شکني از نشست و برخاست با آمريکايي‌ها و به قدرت رساندن جريان غربگرا و ليبرال از طريق انتخابات با هدف دموکراتيزه کردن ليبراليسم در کشور ايران دنبال مي‌شود. موج جديد حمله به شوراي نگهبان، متفاوت از امواج قبلي و در واقع گام اول پروژه نفوذ سياسي است. در کنار اين موارد مي‌توان به بحث درباره افتتاح دفتر حافظ منافع آمريکا و يا تشکيل پرونده هاي جديد حقوق بشري اشاره نمود. نفوذ در گروه‌هاي مطالبه‌گر و معترض اين گروه‌هــا بــا توجــه بــه اينکــه ممکــن اســت داراي تنگناهــا و محدوديت‌هــاي داخلــي ِ باشــند، دســت ياري نفوذگــر را مي‌پذيرنــد.
ج)-نفوذ اجتماعي وفرهنگي؛ نفوذ از طريق رسانه و رسانه هاي جديد در کل، فضـاي مجـازي عرصـه اي‌اسـت کـه در آن بسـياري از محدوديت هـا و موانـع مقابلـه بـا نفـوذ وجـود نـدارد. پـس بنابراين عرصـه اي‌ اسـت کـه در آن نفوذگـران مي‌تواننـد مسـتقيما بـا مـردم و کنشـگران سياسـي رو در رو شـوند و پيام هـاي خـود را بـه آنـان منتقـل نماينـد. فضـاي مجـازي نسـبت بـه کتـاب، روزنامـه و مجلـه در دسـترس تـر و ناشـناخته تـر اسـت و امکانـات بيشـتري از قبيل صـوت و تصوير را نيز در اختيار کاربـر مـي گـذارد. کمپين هايي کـه لـه يا عليه اين جنـاح يا آن جنـاح بـه راه مـي افتنـد، شـايعاتي کـه پراکنـده مي‌شـود و تهمـت هايي کـه بـه نيروهـاي داخلـي زده مي‌شـود، ماننـد خـوره، اراده هـا را تضعيف کـرده و نيروهـا را پراکنـده و متفـرق مي‌کنـد و در خـوش بينانـه ترين
حالـت، نيروهـاي داخلـي را دچـار انفعـال، بـي عملـي، خانـه نشـيني و کنـاره گيري مي‌کنـد.
•نفوذ از طريق سـازمان‌هاي مردم نهاد حساسـيت برانگيز نيسـت و چـون اهـداف فعاليت سـازمان‌هاي مردم نهـاد در جامعـه معمـولا انگيزه هـاي جامعه پسـندي دارد، قـدرت جـذب آن بالاسـت.
د)-نفوذ نظامي؛ هنـوز يک هفتـه از بيانيه لـوزان نگذشـته بـود کـه رهبـر معظـم انقـلاب در ديدار سـالانه خـود بـا مداحـان اهل‌بيت عليهم السـلام، فرمودنـد: «نکتـه بعـدي کـه بـه مسـئولان محتـرم تذکـر داديم و بـه شـما هـم عـرض مي‌کنيم، اين اسـت کـه به هيچ وجـه اجـازه داده نشـود کـه آنهـا بـه بهانـه نظـارت، بـه حريم امنيتـي و دفاعـي کشـور نفوذ کننـد؛ مطلقـا. مسـئولان نظامـي کشـور به هيچ وجـه مـأذون نيسـتند کـه بـه بهانـه نظـارت يا بازرسـي و ماننـد اينهـا، بيگانـگان را بـه حريم و حصـار امنيتـي و دفاعـي کشـور راه بدهنـد، يا توسـعه دفاعـي کشـور را متوقـف کننـد. توسـعه دفاعـي و توانايي دفاعـي کشـور، مشـت محکـم ملـت در عرصـه نظامـي اسـت و بايسـتي همچنـان محکـم بمانـد و محکمتـر شـود» بيانات،۲۰ /۰۱ /۹۴
اين منع از مذاکره که گفته مي‌شود «مذاکره نکنيم، مذاکره نکنيم»، يکي از موارد و ابزارهاي همين جلوگيري و بستن راه ورود آمريکا است. براي ‌آمريکايي‌ها البتّه خيلي سخت است. آمريکاي متکبر وِ مستکبر که منّت مي‌گذارد بر سرِ رؤساي کشورها و مسئولين کشورها که بنشيند با آنها حرف بزند، سال‌ها است اصرار مي‌کند که با سران جمهوري اسلامي مذاکره کند و جمهوري اسلامي امتناع مي‌کند؛ اين براي آمريکا خيلي سخت است. معنايش اين است که در دنيا ملّتي وجود دارد و حکومتي وجود دارد که قدرت غاصبانه آمريکا را و قدرت طاغوتي آمريکا را و ديکتاتوري بين‌المللي آمريکا را قبول نمي‌کند و زير بار نمي‌رود. اين منع از مذاکره، يک کار صرفاً احساساتي نيست، يک منطق محکمي پشتش هست؛ راه نفوذ دشمن را مي‌بندد، اقتدار جمهوري اسلامي را و ابهت جمهوري اسلامي را به دنيا نشان مي‌دهد و ابهت پوشاليِ طرف مقابل را در برابر چشم همه جهانيان مي‌شکند، [چون] پشت ميز مذاکره سياسي با آنها نمي‌نشيند. ۱۲/۰۸/۱۳۹۸
به مناسبت روز ملي مبارزه با استکبار جهاني
اگر امروز شاهد بيشترين و بالاترين رکورد نفوذ در سطوح مختلف کشور توسط دشمن هستيم که تعدا د قابل توجهي از آنها تاکنون توسط اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دستگير شده اند ناشي از آثارمذاکره وبرجام و آثار و تبعات آن‌ست که در تاريخ انقلاب اسلامي سابقه نداشته است .

نویسنده : حميدرضا ترقي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.