بایگانی‌های ۱۵ اسفند - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : 15 اسفند

اینفوگرافی روز درختکاری

درختکاری در ایران دارای پشتوانه ‌ای از علایق ملی و سنت تاریخی است، تاریخ نشان می ‌دهد که ایرانیان باستان، جشن های خاصی داشتند و در این جشن ها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می‌ گذاشتند.

۱۵ اسفند ۱۳۹۸