کمیسیون آموزش | روزنامه رسالت
برچسب : کمیسیون آموزش
واکاوی ماهیت و عملکرد کمیسیون‌های مجلس؛

کمیسیون آموزش؛ تجدیدی کنکور!

کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» پس از کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه، بودجه و محاسبات» و «انرژی»، پنجمین کمیسیونی است که «رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به آن می‌پردازد.

۰۵ شهریور ۱۳۹۹