پروتکل های بهداشتی | روزنامه رسالت
برچسب : پروتکل های بهداشتی
سیستم‌های نظارتی باید در راستای حسن اجرای پروتکل ها تقویت شود

ضرورت کاهش محتاطانه محدودیت‌های کرونایی

یکی از راهبردهای اساسی برای کنترل کرونا در کنار اقدامات درمانی، اعمال محدودیت ‌ها و مداخلات حاکمیتی است تا بیماری به سمت بهبودی و نظارت کامل هدایت شود. اجرای طرح محدودیت هوشمند، ضمن نظارت صحیح بر گروه غیرواکسینه، در کاهش میزان تلفات کرونایی و بازگشت به زندگی عادی توام با مراقبت نقش آفرین است.

۲۰ آذر ۱۴۰۰

وزیر بهداشت خواستار شد

ممانعت از ورود مسافرغیربومی به استان های شمالی

وزیر بهداشت، در نامه ای به دکتر رحمانی فضلی، بر لزوم اتخاذ تمهیدات ویژه و رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری مراسم عزاداری فاطمیّه و همچنین ممانعت از ورود هرگونه مسافر غیربومی به استان های شمالی، تاکید کرد.

۲۷ دی ۱۳۹۹