پایگاه نظامی آمریکا | روزنامه رسالت
برچسب : پایگاه نظامی آمریکا

وزیر دفاع: آماده پاسخ مقتدرانه هستیم

وزیر دفاع با بیان اینکه نیروهای مسلح آماده پاسخگویی مقتدرانه به هر ماجرایی هستند، گفت: ما در دفاع از خود با استفاده از توان موشکی بومی پایگاه نظامی آمریکا را مورد هدف قرار دادیم

۲۷ دی ۱۳۹۸