وزیر پیشنهادی | روزنامه رسالت
برچسب : وزیر پیشنهادی

عبدالملکی: وزارت کار را وزارت «مردم» می‌دانم

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت‌خانه بزرگی است. این وزارت‌خانه تقریباً به ۷۰ درصد مردم خدمت می‌دهد و من هم این وزارت‌خانه را وزارت‌خانه مردم می‌دانم.

۰۱ شهریور ۱۴۰۰