محمدحسین صادقی | روزنامه رسالت
برچسب : محمدحسین صادقی
نگاهی گذرا برحضور فرانسه در منطقه غرب آسیا؛

استشمام عطر استعمار فرانسوی

قدرت و سیاست در جهان امروز، دارای مناسبات و موازنه‌هایی است که اساس آن بعداز جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم پی‌ریزی شد و کماکان نیز شاکله اصلی مناسبات قدرت درجهان، نشئت‌گرفته از ساختارهایی است که بعد از دوجنگ جهانی اول و دوم شکل‌گرفته‌اند.

۱۹ مرداد ۱۳۹۹