محلول ضدعفونی کننده | روزنامه رسالت
برچسب : محلول ضدعفونی کننده

توصیه های جدید و مهم جهت مقابله با ویروس کرونا

امروزه ویروس کرونا در تمام جهان در حال جولان دادن است و به کوچک و بزرگ هم رحم نمی کند، از این رو استفاده از مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش به همراه آموزش و فرهنگ صحیح استفاده می تواند به ریشه کن کردن کرونا کمک های شایانی کند.

۱۶ تیر ۱۳۹۹