ماهواره قاصد نور | روزنامه رسالت
برچسب : ماهواره قاصد نور

شمخانی: غافلگیری‌های جدید در راه است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تولید مستمر قدرت و بهره‌گیری از دانش روز برای امنیت و رفاه مردم ایران از بیمارستان تا فضا ادامه خواهد داشت.

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹