غلامحسین محسنی اژه‌ای | روزنامه رسالت
برچسب : غلامحسین محسنی اژه‌ای
«رسالت» از حضور رئیس دستگاه قضا در زندان اوین گزارش می‌دهد

خلوت محکومان امنیتی با قاضی‌القضات

«تحول»؛ بهترین واژه برای توصیف این روز‌های ایران اسلامی است. شاهد پارادایم شیفت در تفکر حاکم بر مدیریت کشور هستیم. ‌این رویه، ریشه‌ امید را بار دیگر در جامعه دوانده است؛ چه آنکه مسئولان فعلی عزم آن دارند به آرمان‌های انقلاب ۵۷ برگردند؛ آرمان‌هایی که در سه ساحت مهم «آزادی»، «استقلال» و «عدالت» نمود داشت و این روز‌ها مهم‌تر از همه جامعه تشنه «عدالت» است.

۱۷ مرداد ۱۴۰۰

«رسالت» از آغاز مسیر جدید قوه قضائیه گزارش می‌دهد

ده فرمان اژه‌ای

دستگاه قضا طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ‌قوه‌ای ‌مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل، دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه تعیین‌شده در قانون «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» ، «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است. طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه «مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر» است که به مدت پنج سال از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شود.

۲۳ تیر ۱۴۰۰