شرکت ملی صادرات گاز | روزنامه رسالت
برچسب : شرکت ملی صادرات گاز

محکومیت سنگین گازی ایران

برخی منابع از صدور داوری ICC سوئیس خبر می دهند که بر اساس آن ایران باید میلیون ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند.

۰۹ تیر ۱۳۹۹