سید مرتضی حسینی | روزنامه رسالت
برچسب : سید مرتضی حسینی
خصلت آثار یک سازمان 10 ساله

مسئله‌ محور خوش‌واکنش و مطالبه‌گر

در عصری زندگی می‌کنیم که رسانه‌‌ها به عنوان پدیده‌هایی با کارکردهای چندگانه، در تعیین سبک زندگی مردم، خط مشی جوامع، ارزش‌زایی و ارزش‌زدایی، جامعه پذیری نسل جدید و کمک به  دولتمردان در اجرای مطلوب سیاست‌های اعلامی نقشی قابل‌توجه دارند. در این بین، سینما و تلویزیون با توجه به گستره نفوذ و دایره وسیع مخاطبان، از اهمیت بیشتری برخوردارند.

۰۲ آذر ۱۴۰۰