سجاد ریحانی نژاد | روزنامه رسالت
برچسب : سجاد ریحانی نژاد
یادداشت؛

رمز ماندگاری سردار دل‌ها

 با گذشت دو سال از شهادت جانسوز سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و استراتژیست‌های غربی بر روی یک مؤلفه اشتراک نظر پیدا کرده اند : اینکه شهادت سردار سلیمانی نه تنها منجر به توقف شبکه سازی موفقیت آمیز گفتمانی و راهبردی جبهه مقاومت در منطقه و جهان نشده است، بلکه شاهد تشدید و تقویت این روند هستیم.

۲۵ دی ۱۴۰۰