رضا قاسم پور | روزنامه رسالت
برچسب : رضا قاسم پور

کلاف سردرگم آموزش حضوری

از چهارشنبه تا ظهر جمعه بیش از500 پیام مجازی، پیامک، تماس و مراجعات حضوری در خصوص چرایی و چگونگی بازگشایی مدرسه در روز شنبه ۱۵ آبان (امروز) به دستم رسیده است و جالب تر آنکه هیچ جواب متقن و معقولی برای ارائه و اقناع مخاطبان در چنته نیست. این حال و روز مدیران مدارس پرجمعیت دولتی در روزهای کرونایی اخیر است. 

۱۵ آبان ۱۴۰۰