دریای مدیترانه | روزنامه رسالت
برچسب : دریای مدیترانه

بقایای موشک چین وارد جو زمین شد

آژانس مهندسی فضایی چین گزارش کرد که موشک کنترل نشده این کشور پس از ورود به جو زمین بر فراز اقیانوس هند و در نزدیکی مالدیو نابود شده است.

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰