دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزنامه رسالت
برچسب : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عبدالله کریمی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

کودکان هم کرونا می‌گیرند

ویروس کرونا در کودکان و نوزادان اغلب بدون علامت است یا علائم خفیفى را در این گروه نشان می‌دهد؛ البته این ویروس در کودکانی که بیماری زمینه‌ای دارند تهاجم پیدا می‌کند و ممکن است نیاز به استفاده از دستگاه اکسیژن مکمل نیز باشد.

۲۶ شهریور ۱۳۹۹