تحریف انقلاب | روزنامه رسالت
برچسب : تحریف انقلاب

اندر باب عقیم بودن تحریم و تحریف انقلاب

یک مشت ابله در كاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریكا جمع شده‌اند، فكر می‌كنند با تحریم ملت ایران می‌توانند به اهداف شوم خود در به اسارت كشیدن یک ملت بزرگ و تحریف یک تاریخ كهن برسند

۱۱ مرداد ۱۳۹۹