افزایش قیمت لوازم خانگی | روزنامه رسالت
برچسب : افزایش قیمت لوازم خانگی

افزایش قیمت لوازم خانگی منتفی شد

عضو هیأت مدیره اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی در آرامش به سر می‌برد، گفت: افزایش قیمت لوازم خانگی منتفی شد.

۰۲ آبان ۱۴۰۰