بایگانی‌های یوز - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : یوز

پیروز تلف شد

با بی نتیجه ماندن تلاش پزشکان، پیروز در ده ماهگی بر اثر نارسایی کلیوی تلف شد.

۰۹ اسفند ۱۴۰۱