بایگانی‌های یارانه کمک معیشتی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : یارانه کمک معیشتی

یارانه شهریور ماه واریز شد

یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۱ مربوط به شهریور ۱۴۰۲ به حساب کلیه سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز شد.

۲۱ شهریور ۱۴۰۲

یارانه نقدی مرداد ۱ روز زودتر واریز شد

یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۰ مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۲ یک روز زودتر یعنی ۱۹ مرداد، به حساب کلیه سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز شد.

۲۰ مرداد ۱۴۰۲