بایگانی‌های یادگیری زبان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : یادگیری زبان

تاثیر عوامل و مسائل سیاسی و اجتماعی بر یادگیری زبان

شاید آنطور هم که توسط عموم مردم تصور می‌شود، یادگیری زبان دوم و استفاده از آن بسیار آسان نباشد؛ زیرا عوامل زیادی بر فرایند فراگیری زبان دوم تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که در این مقاله به بررسی تاثیر عوامل سیاسی اجتماعی بر یادگیری زبان دوم بپردازیم.

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

چالش های آموزش زبان غیرمادری؛

معمای زبان گریزی دانش آموزان

شاید عجیب به نظر برسد، اما واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد؛ سالانه مبالغ هنگفتی صرف فراگیری زبان‌های خارجی می‌شود و در کمال ناباوری حاصلی كه باید در یادگیری پدید آید، چندان مطلوب نیست. آمارها نشان می‌دهد، كم‌تر از 30 ‌درصد ایرانی‌ها می‌توانند به زبان انگلیسی تكلم كنند و بالغ بر ۹0درصد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها بدون اغراق كم‌تر از ۱۰درصد تست‌های مربوط به درس زبان انگلیسی را درست پاسخ می‌دهند.

۰۴ تیر ۱۳۹۹