بایگانی‌های یادگیری جوجه کشی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : یادگیری جوجه کشی

برای شروع یادگیری جوجه کشی چه دستگاهی خریداری کنیم ؟

فصل بهار بهترین فصل برای جوجه کشی طبیعی و همینطور جوجه کشی با دستگاه های جوجه کشی است. با توجه به دما و رطوبت موجود در این فصل، مهیا کردن شرایط جوجه کشی بسیار آسان است و از سویی دیگر پرنده ها نیز میل بیشتری به جفتگیری و تولید تخم های نطفه دار دارند.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱