بایگانی‌های گره های معیشتی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : گره های معیشتی
روز پرکار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس؛

تکاپوی مجلس برای باز شدن گره‌های معیشتی

بهارستان این روز‌ها آرام و قرار ندارد؛ چه میدان و خیابان‌های آن‌که به‌واسطه لغو طرح ترافیک، میزبان خودرو‌های رنگارنگ و بی‌کیفیت خودروساز‌های داخلی است و چه ساختمان پارلمان آن‌که محل تکاپوی وکلا برای رفع گره‌های زندگی مردم شده است؛

۱۴ مرداد ۱۳۹۹