بایگانی‌های کودک آزاری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کودک آزاری

درد دل با کودکان پنهان‌ترین شیوه کودک‌آزاری!

کودک آزاری، خشونتی خاموش علیه آینده کودکان است که زخمی عمیق  بر شخصیت وجودی آنان بر جا می‌گذارد، اما آزار کودک لزوما به معنای ضرب و شتم فیزیکی نیست. نادیده گرفتن نیازهای کودک، قرار دادن او در موقعیت‌های ناخواسته و خطرناک و القای احساس بی‌ارزشی، از انواع آزار و غفلت هستند که می‌توانند زخم‌های عمیق و ماندگاری را در کودکان به جا بگذارند.

۱۱ آذر ۱۴۰۲

علت‌شناسی پدیده کودک‌آزاری

کودک‌آزاری از جرائمی است که قلب هر انسانی را می‌آزارد! متأسفانه گاه بی‌توجهی جوامع، منجر به آسیب کودکان معصوم و بی‌پناه می‌شود، که عمق وجود شنوندگان را آتش می‌زند، البته عوامل متعددی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا شاهد کودک‌آزاری باشیم.

۱۵ مرداد ۱۳۹۹

«رسالت» به پدیده کودک‌آزاری در ایام کرونا می‌پردازد؛

کودکان در تیررس خشونت

پس از فراگیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، همه نگاه‌ها به سمت کودکانی جلب شد که احتمال آزار دیدنشان، محتمل است.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

«رسالت» مسئله «کودک‌آزاری» را در گفت‌و‌گو با کارشناسان، بررسی می‌کند؛

کودک آزار ديده، یک بمب ساعتی!

درماندگي و ملامت؛ مضمون کابوس‌هاي مکرر کودکاني است که آزار ديده اند، آنان در جست وجوي کودکي از دست رفته، همچون شبحي سرگردانند تا صداي سرزنشگر درونشان را خاموش کنند

۱۳ مهر ۱۳۹۸