بایگانی‌های کودکان کار و خیابانی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کودکان کار و خیابانی

سوءاستفاده از کودکان کار وخیابان برای جابجایی موادمخدر

اعلام درآمد روزانه کودکان کار در تهران با رقمی بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در روز خبری بود که آذرماه سال گذشته از سوی سازمان رفاه شهرداری تهران مطرح شد این در حالیست که سازمان بهزیستی به عنوان بازوی اصلی در حوزه کودکان کار و خیابان می‌گوید: طبق پیمایش انجام شده توسط سازمان بعضا بوده‌اند کودکان خیابانی که در دهک‌های درآمدی ۹ و ۱۰ قرار داشته‌اند اما از قِبَل کار در کف خیابان این مبالغ به دست نیامده است.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۳ استان دارای بیشترین کودک کار شناسایی شده

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم ثبت اطلاعات هویتی کودکان کار و خیابان با استفاده از دستگاه اسکن عنبیه می‌گوید: بهزیستی قصد افزایش تعداد این دستگاه‌ها را دارد؛ که در صورت تامین دستگاه‌های اسکن عنبیه در مراکز مداخله در بحران یا ستاد پذیرش استان‌ها، بانک اطلاعاتی جامعی از همه خدمت‌گیرندگان در حوزه آسیب‌های اجتماعی ایجاد خواهد شد.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱