بایگانی‌های کوتای ۲۸ مرداد - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کوتای 28 مرداد
واکاوی الگوهای تاریخی و هویتی کودتای 28 مرداد؛

تحریف دشمنی

 بااین  که سال‌ها از کودتای 28 مرداد می‌گذرد اما زخم تاریخی آن  همیشه با مردم ایران باقی‌مانده و ملت ایران به خاطر روحیه استقلال خواهانه و احساس عرق به منافع ملی، هرگز نتوانستند چرایی دخالت قدرت‌های خارجی در مسیر دولت قانونی ایران را برای ملی کردن صنعت نفت هضم کنند.

۲۹ مرداد ۱۳۹۹