بایگانی‌های کهنسالی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کهنسالی
«رسالت» نگاهی به موضوع عزلت و انزوای کهنسالان و مخاطرات آن کرده است

تنهایی در ایستگاه آخر

فکرش را بکنید که دوران سالمندی با  تنهایی سپری شود و این تنهایی و عزلت اجتماعی، نمکی باشد بر زخم‌های این دوران. بسیاری از سالمندان در معرض افت شناختی و بیماری‌های حافظه، اغلب فراموش‌شده و رها می‌شوند و کمترکسی با آن‌ها در ارتباط است، درحالی‌که به‌اندازه دیگر گروه‌های سنی به ارتباطات انسانی اشتیاق دارند

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

بررسی تبعات کاهش فرزندآوری و سیاست‌های جمعیتی کشور؛

سایه شوم کهنسالی بر سر ایران

سیاست های جمعیتی که نه امروز بلکه از سال های گذشته در کشور رواج پیدا کرده، باعث شده به تدریج از فهرست کشورهای جوان خارج شده و در کنار کشورهای سالخورده قرار بگیریم.

۲۶ بهمن ۱۳۹۸