بایگانی‌های کمیسیون کشاورزی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کمیسیون کشاورزی
لزوم مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی بررسی شد؛

خودکفایی درگرو استمرار سیاست‌های حمایتی

مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی امری اساسی است و بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس همچون کمیسیون اصل نود، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی موردبررسی قرارگرفته است.

۱۹ شهریور ۱۴۰۲

واکاوی ماهیت و عملکرد کمیسیون‌های مجلس؛

کمیسیون کشاورزی مهجور اما راهبردی

روزنامه «رسالت» در سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون به ترتیب به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه  و بودجه و محاسبات»، «انرژی»، «آموزش  تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی»، «عمران»، «اقتصادی»  «صنایع و معادن»، «امور داخلی کشور و شوراها»  «فرهنگی» و «بهداشت و درمان» و کمیسیون ویژه «حمایت از جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» پرداخته است. 

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تشریح کرد:

امنیت غذایی و مدیریت آب اولویت‌های کمیسیون کشاورزی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با آغاز به کار خود در مجلس یازدهم ایجاد تعادل در بازار نهاده‌های دامی و ساماندهی مسئله آب کشور را جزء اولویت‌های مهم خود در مجلس قرار داده است.

۱۲ مرداد ۱۳۹۹