بایگانی‌های کلینیک‌های دامپزشکی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کلینیک‌های دامپزشکی

حیوان آزاری مدرن!

پدیده جراحی‌ زیبایی حیوانات خانگی فراگیر شده و داده‌های به‌دست‌آمده از جست‌وجو در سایت‌های کلینیک‌های دامپزشکی نشان می‌دهد که این قبیل جراحی‌ها رو به افزایش است. 

۱۹ دی ۱۴۰۲