بایگانی‌های کشتار مسلمانان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کشتار مسلمانان
«حبس‌ابد» برای قاتل 51 مسلمان بی‌گناه در نیوزیلند !

حاشیه امنیت نژادپرستان در غرب

این بار نیز پرونده‌ای دیگر در غرب بسته شد! پرونده‌ای که فرجام آن از ابتدا برای متهم و مخاطبان مشخص بود!«برنتون تارنت» مرد نژادپرستی که ۵۱ نفر را در سال 2019 میلادی و در هنگام اقامه نماز  دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند به قتل رسانده بود به حبس ابد محکوم شد!

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

تراژدی تمام‌عیار در هند

کشتار  بی‌رحمانه مسلمانان توسط هندوها و فرقه‌های متوحش و افراطی در هندوستان همچنان ادامه دارد.

۱۵ اسفند ۱۳۹۸