بایگانی‌های کرونازدایی لباس - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کرونازدایی لباس

چگونه لباس خود را از ویروس پاک کنیم؟

بسیاری افراد مجبورند ساعت های زیادی در بیرون خانه بگذرانند اما این نکته مهم است که پس از بازگشت به خانه چگونه لباس های خود را از ویروس بزدایند.

۱۰ شهریور ۱۳۹۹