بایگانی‌های کردشگری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کردشگری
رئیس مرکز گردشگری سازمان دانشجویی ایران مطرح کرد:

توسعه گردشگری با طرح «سرای امید، ایران»

به تازگی نخستین دوره طرح ملی «سرای امید، ایران» در استان کرمان برگزار شد. این طرح سرآغاز فصلی نو در صنعت گردشگری کشور است که پیش از این دستخوش حوادث غیرمنتظره طبیعی و غیر طبیعی شده بود. پیش‌تر موانع اشتغالزایی و توسعه پایدار با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ زمین برای احداث تأسیسات و توسعه فضاهای گردشگری بزرگترین چالش موجود یاد می‌شد اما آگاهان براین باورند که عدم شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های‌ دیدنی حال حاضر کشور، صنعت گردشگری را به چالش‌های موجود  کشانده است.

۲۶ آبان ۱۴۰۱