بایگانی‌های کتایون مافی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کتایون مافی
نگاهی به چگونگی استفاده از منابع انرژی در کشور:

پیامدهای افسارگسیختگی مصرف گاز

همه ساله با سرد شدن هوا، شاهد پیام‌هایی برای صرفه جویی در مصرف گاز هستیم، آیا این هشدارها نگران کننده است؟

۲۶ آذر ۱۴۰۱