بایگانی‌های کاهش پول ملي - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کاهش پول ملي
بررسي «رسالت» از عدم توازن سفرهای گردشگری داخلی و خارجی؛

سفرهايي كه آب رفت

افزايش شديد بهاي ارزهاي خارجي و کاهش پول ملي در ايران، بسياري از ايرانيان را از انجام سفرهاي خارجي بازداشته است اما نمي توان آمار درستي از ميزان کاهش گردشگران خارجي ارائه داد

۱۵ مهر ۱۳۹۸