بایگانی‌های کاهش مصرف آب - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کاهش مصرف آب
نگاهی به ارتباط منابع آبی و توسعه اقتصادی

وقتی دخل و خرج مصرف آب جور در نمی‌آید

تاثیر مدیریت مصرف آب در اقتصاد کشور موضوعی است که شاید کمتر از منظر اقتصادی به آن پرداخته شده باشد اما بی توجهی به آن نقش مهمی در عقب ماندگی اقتصادی کشور خواهد داشت.

۱۴ آذر ۱۴۰۱