بایگانی‌های کاهش فرزندآوری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کاهش فرزندآوری
بررسی تبعات کاهش فرزندآوری و سیاست‌های جمعیتی کشور؛

سایه شوم کهنسالی بر سر ایران

سیاست های جمعیتی که نه امروز بلکه از سال های گذشته در کشور رواج پیدا کرده، باعث شده به تدریج از فهرست کشورهای جوان خارج شده و در کنار کشورهای سالخورده قرار بگیریم.

۲۶ بهمن ۱۳۹۸