بایگانی‌های کارگزاران - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کارگزاران

وظیفه نظارتی مجلس و چند ملاحظه پیرامون آن

اینکه مجلس شورای اسلامی دارای دو شأن اساسی است موردتوافق همگان است. مجلس متولی قانون‌گذاری در کشور است و هم‌زمانشان نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران را بر عهده دارد. در این یادداشت بنا نداریم به صلاحیت قانون‌گذاری مجلس که کارکرد اصلی این قوه است، بپردازیم.

۱۲ آذر ۱۴۰۲