بایگانی‌های کارخانه های راکد - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کارخانه های راکد
بازگشایی کارخانه‌های راکد و احیای اشتغال بررسی شد

نهضت احیای کارخانه‌های راکد

طبق گزارش‌های سال 1400 بیش از 40 درصد از ظرفیت تولید در کشور به دلایل مختلف اعم از خارج شدن دستگاه‌ها، نبود مواد اولیه، کافی نبودن تخصص، خصوصی‌سازی نادرست ، مدیریت غیرکارآمد و مشکل منابع ارزی راکد مانده است. بازگشت به چرخه تولید به‌علاوه احیای اشتغال در کشور فواید فراوانی نیز داشته که مهم‌ترین آن ایجاد یک برنامه مدون برای حمایت از تولید و عدم تکرار وضعیت موجود در کارخانجات است.

۰۹ آبان ۱۴۰۱