بایگانی‌های کاربری اراضی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کاربری اراضی

تخریب ۳۴ ویلای غیرمجاز در پردیس

دادستان عمومی و انقلاب پردیس گفت: در راستای صیانت از کاربری اراضی زراعی و اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۳۴ مورد ویلای غیرمجاز تخریب شد.

۲۹ شهریور ۱۴۰۰