بایگانی‌های کاخ الیزه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کاخ الیزه

ردپای کاخ الیزه در بحران های منطقه

مداخله مستقیم فرانسوی ها در امور منطقه همچنان ادامه دارد. این مداخله در حالی صورت می گیرد که فرانسوی ها طی یک دهه اخیر به واسطه حضور سیاست مدارانی مانند ماکرون، اولاند و سارکوزی ، قدرت تمرکز و مدیریت خود بر محدوده جغرافیایی اتحادیه اروپا و منطقه یورو را نیز از دست داده اند! 

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

تشديد بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي در مهد دموکراسي اروپا!

فرانسه دوباره عليه ماکرون به پا مي‌خيزد

 کاخ اليزه ، بحران را به صورت عيني در خيابان‌هاي پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه حس مي کند. تلفيق توان جليقه زردهاي مخالف نظام سرمايه داري، که 56 هفته است به تظاهرات خود ادامه مي دهند با خشم افکار عمومي از سياست‌هاي ماکرون و اعتصاب گسترده اي که در فرانسه به راه افتاده است، مسير سختي را در مقابل چشمان رئيس جمهور ناتوان اين کشورترسيم کرده است.

۱۸ آذر ۱۳۹۸