بایگانی‌های کاتولیک - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : کاتولیک
چرا سیاستمداران غربی در قبال جنایت کلیسای کاتولیک سکوت کرده اند؟

فراتر از یک فاجعه

 طی هفته های اخیر گزارش‌های تکان دهنده ای در خصوص  تجاوز جنسی اعضای کلیسای کاتولیک به کودکان منتشر شده است. این اطلاعات نشان دهنده عادی شدن این جنایات طی سال‌های گذشته و اخیر بوده است

۱۷ مهر ۱۴۰۰