بایگانی‌های چک صیادی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : چک صیادی

حلقه پذیرش چک‌های قدیمی محدود شد

از روز گذشته پذیرش چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های صادرکننده امکان‌پذیر است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند در راستای تکمیل جایگزینی چک‌های جدید با قدیمی باشد.

۱۷ مهر ۱۴۰۲