بایگانی‌های چای دبش - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : چای دبش

یک چای و چند چالش

پرونده چای دبش باید به‌دقت دنبال شده و نتیجه پیگیری‌های قضائی نیز هرچه هست بی کم‌وکاست اجرا شود اما در این مسير چند مقوله نباید آسیب ببینند.

۱۸ آذر ۱۴۰۲