بایگانی‌های چاپ پول - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : چاپ پول
عبور رشد نقدینگی از ۴ هزار هزار میلیارد تومان

موتور خلق پول با سرعت در حال حرکت است

بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان شهریور امسال از ۴ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. بانک مرکزی آمارهای اقتصادی نیمه نخست سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن نقدینگی کشور در شهریور ۱۴۰۰، 4/676 هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته نقدینگی2/895 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که نشان‌دهنده افزایش 40/5 درصدی رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ است.

۲۰ آبان ۱۴۰۰