بایگانی‌های پلیس - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : پلیس
فرمانده کل انتظامی کشور:

اشخاص بدپوشش نیز زنان و دختران میهن ما هستند

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به رویکرد پلیس نسبت به اشخاص بدححاب گفت: قلیل افراد بدپوشش زنان و دختران میهن ما هستند که ممکن است غفلت کرده باشند.

۲۲ فروردین ۱۴۰۲